2017-2018 SBE Başvuru ve Kabul Koşulları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 Güz Dönemi Başvuru ve Kabul Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Şekli Yabancı Dil Koşulu ALES Puanı, Türü ve Koşullar
İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 65 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
İletişim İngilizce Tezli Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
İletişim Türkçe Tezli Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
Kamu Hukuku Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat Min. 55 Herhangi Puan Türü; Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Özel Hukuk Yüksek Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat Min. 55 Herhangi Puan Türü Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Uluslararası Lojistik Yönetimi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 60 Min. 60 EA Puan Türü; Lisans mezunu olmak; Lisans not ortalaması en az 2.70/4.00
Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 65 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
Turizm İşletmeciliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
Ekonomi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 65 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 55 EA Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans *** Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 75 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 75 Min. 55 Herhangi Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
Psikoloji İngilizce Tezli Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 65 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 55 EA Puan Türü; Lisans mezunu olmak.
Sanat ve Tasarım Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat

Portfolyo inceleme

müzikal performans

YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakülteleri Bölümlerinin tüm lisans programları veya Konservatuarlar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik ve Resim-İş Bölümleri lisans programları mezunu olmak.
Sanat ve Tasarım İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat

Portfolyo inceleme

müzikal performans

YÜ-Flat Sınavı*: En az 65 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65
Grafik Tasarımı Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. Güzel/Sanatlar/Sanat Tasarım Fakülteleri Grafik Tasarım Bölümü mezunu olmayan öğrencilerin kabul edilmeleri durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Şekli Yabancı Dil Koşulu Koşullar
İşletme İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi YÜ-Flat Sınavı*: En az 65 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Lisans mezunu olmak
İşletme Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi Lisans mezunu olmak
İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi Lisans mezunu olmak
İletişim İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Lisans mezunu olmak
İletişim Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Portfolyo incelemesi Lisans mezunu olmak
Kamu Hukuku Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Hukuk Fakültesi mezunu olmak
Özel Hukuk Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Hukuk Fakültesi mezunu olmak
Uluslararası Lojistik Yönetimi İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik Yönetimi Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat YÜ-Flat Sınavı*: En az 55 veya YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Lisans mezunu olmak
Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe Tezli Yüksek Lisans Mülakat Lisans mezunu olmak
Sanat ve Tasarım Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat

Portfolyo inceleme

müzikal performans

Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakülteleri Bölümlerinin tüm lisans programları veya Konservatuarlar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik ve Resim-İş Bölümleri lisans programları mezunu olmak
Grafik Tasarımı Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Herhangi bir lisans programı mezunu olmak. Güzel/Sanatlar/Sanat Tasarım Fakülteleri Grafik Tasarım Bölümü mezunu olmayan öğrencilerin kabul edilmeleri durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

 

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları Değerlendirme Şekli Yabancı Dil Koşulu ALES Puanı, Türü ve Koşullar
İşletme İngilizce Doktora Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 60 Herhangi Puan Türü; Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak
İşletme Türkçe Doktora Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Min. 60 Herhangi Puan Türü; Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak
İletişim Türkçe Doktora Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 55 Herhangi Puan Türü;  İletişim veya herhangi bir sosyal bilim veya sanat yüksek lisans programı mezunu olmak
Özel Hukuk Türkçe Doktora Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Min. 55 Herhangi Puan Türü; Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak
Finans İngilizce Doktora Mülakat YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Min. 60 Herhangi Puan Türü; Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak
Sanat ve Tasarım İngilizce Sanatta Yeterlik Mülakat

Portfolyo inceleme

müzikal performans

YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 65 Lisans ve yüksek lisansını sanat ve tasarım ilgili alanlarından birinde tamamlamış olmak
Sanat ve Tasarım Türkçe Sanatta Yeterlik Mülakat

Portfolyo inceleme

müzikal performans

YDS ile ÖSYM’nin tanımladığı eşdeğeri: En az 55 Lisans ve yüksek lisansını sanat ve tasarım ilgili alanlarından birinde tamamlamış olmak

* Yaşar Üniversitesi (YÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumlarının Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar. Bu yabancı dil muafiyeti doktora programları için geçerli değildir.